Usługi

Doświadczenie

Fotogrammetrik ma personel, niezbędne oprogramowanie i lata praktyki, by zaoferować szeroki wachlarz usług obróbki danych GIS, oraz zakończyć projekt szybko z najwyższą jakością.
Słowo „niemożliwe” jest dla nas niezrozumiałe, a każdy projekt traktujemy indywidualnie. Bezpłatnie tworzymy projekty testowe, a na życzenie wysyłamy przykłady prac. Mamy najbardziej konkurencyjne ceny na rynku.
Doświadczenie pomaga nam dopasować styl pracy do Twoich potrzeb. Nie ważne czy jest to mały obszar czy tysiące kilometrów kwadratowych. Jeden z rodzajów naszej działalności, czy może wszystkie na raz.W każdym wypadku to dla nas wyzwanie i jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Nasze usługi

Numeryczny Model Terenu


Model
 • Numeryczny Model Terenu (DTM)
 • Numeryczny Model Pokrycia Terenu (DSM)
 • Numeryczny Model Wysokościowy (DHM)
 • DTM z map topograficznych
 • mapy warstwicowe
 • wizualizacje

Mapy wektorowe


Mapa wektorowa

Mapa wektorowa jest bazą danych, w której zapisano informacje o obiektach znajdujących się na mapie.

Wykonujemy:

 • mapy numeryczne z obserwacji stereoskopowych
 • wektoryzacja ortofotomap
 • wektoryzacja materiałów klasycznych
 • aktualizacja istniejących map

 

Zalety:

 • możliwość łatwego dostosowywania wyglądu do potrzeb (kolory, jasność, symbole obiektów itp.)
 • łatwe skalowanie, obracanie, przesuwanie
 • mała wielkość pliku
 • łatwe do aktualizacji
 • możliwość wyswietlania w postaci warstw, definiowania jakie obiekty wyświetlać
 • oprogramowanie może na podstawie danych z mapy realizowac alarmy lub ostrzeżenia

Modele 3D Miast


Model

Modele opracowane metodą fotogrametryczną z zastosowaniem analizy stereoskopowej ze zdjęć lotniczych, satelitarnych oraz danych LIDAR na różnych poziomach dokładności (LoD).

 • powierzchnia terenu (DTM)
 • podklad ortofotomapy
 • budynki i budowle
 • drogi i wody
 • zwarte kompleksy zieleni
 • pojedyncze drzewa
 • teksturowanie budynków
 • inne elementy na życzenie klienta

 

Dane 3D mogą zostać użyte, by stworzyć realistyczne modele do następujących celów:

 • zarządzanie środowiskowe
 • planowanie przestrzenne
 • aplikacje internetowe
 • zarządzanie logistyką
 • planowanie sieci
 • radioplanowanie
 • marketing nieruchomości
 • systemy nawigacyjne
 • zarządzanie skutkami katastrof (monitoring, reagowanie, ocena po zdarzeniu)

Modele 2D Miast


Model

Modele miast wykonane na podstawie opracowania ortofotomap.

 • budynki i budowle (możliwa opcja z wysokościami mierzonymi w naszej technologi)
 • sieć drogowa
 • podział administracyjny
 • sieć hydrograficzna
 • punkty adresowe
 • pokrycie terenu
 • podklad ortofotomapy

Ortofotomapa


Ortofotomapa

Jest to zdjęcie lotnicze przetworzone do postaci mapy, co pozwala szybko i bezbłędnie pomierzyć elementy znajdujące się w terenie. Ortofotomapa jest użytecznym i intuicyjnym narzędziem wykorzystywanym w planowaniu przestrzennym, inżynierii środowiska, systemach GIS, etc.

 • Generowanie ortoobrazów
 • Mozaikowanie
 • Wyrównanie tonalne

LiDAR


LiDAR

Lotniczy skaning laserowy (ALS) – metoda pomiarowa oparta na skaningu laserowym pozwalająca na zapis powierzchni terenu w postaci chmury punktów stanowiącej reprezentację terenu.

 • matching i klasyfikacja chmur punktów ALS
 • generowanie produktów z danych LiDAR: NMT, NMPT
 • tworzenie ortofotomapy
 • modelowanie miast 3D

Aerotriangulacja


Model

Cyfrowa Aerotriangulacja to bardzo ważny krok w procesie fotogrametrycznym. Aerotriangulacja to proces dokładnego skojarzenia zdjęć lotniczych lub satelitarnych osnową geodezyjną projektu.